Milla Spółdzielnia w Lesznie informuje, że z dniem 1.11.2022 r. ulega zmianie cennik biletów miesięcznych.