Milla Spółdzielnia w Lesznie informuje, że z dniem 1.08.2023 r. ulega zmianie cennik biletów miesięcznych.